سرباز 5

درخواست حذف این مطلب

تا امروز مکالمات من و سرباز توی تلگرام یه طوری بود که من یه پیامی میفرستادم و چون اون تا عصر یا شب به گوشیش دسترسی نداشت نمیتونستیم در لحظه باهم چت کنیم و این روند پرسش و پاسخ یه طورایی ادامه دار بود. تا دیروز که در لحظه آنلاین بودیم و چیزی دیگه برای سوال ... یا جواب دادن باقی نمونده بود.

من تصمیم گرفتم تا این خودش دیگه پیامی نفرستاده براش پیام ندم یا سلام احوالپرسی نکنم.